Estetik, Güzellik ve Lüks

Estetik, güzellik ve lüks üzerine
  
Estetik, Antik Yunanca’da “algılamak” anlamına gelen “aestesis” kelimesinden gelir. Bu ilk olarak Kant tarafından “The Philosophy of Mind” da alıntılanmıştır. Estetik üç açıdan incelenebilir. Genel estetik, kişiye özel estetik ve sanat tarihi. Estetiğin, güzelliği sanat eserlerine yerleştirmek için kullanılan teknik beceri ve kurallar değil, sanata güzelliğini veren yönlerin felsefesi olduğu söylenebilir. Estetik, pozitif bir bilim değildir. Kesin yasaları veya sınırlanamaz sınırları yoktur.
  
Estetik çalışmalarda sanatçının zihni ve dehası, öznel zevkleri, duyguları ve idealleri, koşulların olgusal gerçekliğinden çok daha büyüktür. Her sanat eseri, yaratıcıların duygusal dalgalanmaları ve kargaşaları sırasında şekillenmeye başlar. Bu, sanatın psikolojik yönünün bir kanıtıdır. Bunun sosyal bir yanı da var: Sanatçının ve toplumun mistik kavramları, fantastik hayal gücü, zamanın gelenek ve görenekleri ve tüm kolektif alışkanlıkları, yapıtın konusunu, anlamını ve hatta stilini ve tekniğini etkiliyor.
  
Estetiği bağımsız bir bilim olarak düşünmek Antik Yunan’da asla gerçekleşmezdi.
  
Güzellik anlayışları günün ahlakı ve politik gündemleriyle birleşti ve muhtemelen en çok Platon meditasyon yaptı. Sokrates, güzelliği insan ruhunun eşsiz bir özlemine cevap veren karmaşık bir konu olarak kabul etti. Estetik Kavramın kurucusu olarak görülmesine rağmen, Aristo’nun kendisi bu konuyla hiçbir zaman fazla ilgilenmedi.
  
17. yüzyıl filozofları sanat ve içindeki güzellik üzerine çok düşündüler. 18. Yüzyıl Almanya’sı konu için bir çiçek çağı gördü. Bu çağda estetik birçok bilimsel ve ciddi denemede incelenmiştir.
  
Güzelliğin sonsuzla sonlu uzlaşma ve birleşme olduğunu öne süren Shelling tarafından modern bir tanıma ulaştı. Yapıtta zorunlu oluşu ve özgür eylemi, yaşamı ve somut meseleyi, doğanın ve ruhun ahenkli bütünlüğünü izliyor ve gözlemliyoruz. Güzellik ağırlıklı olarak sanatçıda mevcuttur, bu nedenle deha bu iki prensibin uzlaşmasından kaynaklanır: Coşku ve ilhamın iki yönü vardır, biri doğaya, diğeri özgürlüğe aittir. Biri spanten ve diğeri kendinin farkındadır. Sanat, ruhun en üst noktaya yükselmesi, gerçekliğin ve hakikatin sanatsal şekillendirmelerle mükemmel bir şekilde ifade edilmesidir
  
GÜZELLİK VE LÜKS
  
Bir yapıtın algılanması ve beğenilmesi doğrudan toplumun genel düzeyine ve bireyin estetik kültürüne ve eğitim durumuna bağlıdır. Güzellik, duygularımızdan bağımsız bir kavram değildir.
  
G.Belota’ya (1908) göre lüks, bir toplum ve sınıf içinde, tanıdık ve aranan ihtiyaçlar arasında değerlendirilir. Bu nedenle lüksün sınırları veya değişmeyen sabit biçimleri yoktur. Bodrillard, “Historie de Luxe” de (1900) lüksün dört prensibine işaret ediyor
  
Ayrıca, lüks içinde sürekli devam eden bir yarış olduğu, bunun mantık ve mantıktan çok duygular tarafından yönlendirildiği ve içgüdüsel bir dürtü olarak kabul edilen estetik bir heyecan yerine başkalarının sahip olmadıklarına sahip olma dürtüsünden kaynaklandığı ileri sürüldü. ekonomik gücümüzün onaylanmasını sağlayın. (1)
  

  • Den alıntıdır ,

Estetik, Sanat ve Güzelligin Felsefesi – Cemil Sena

Rem z i Basın – İlk Baskı 1972

Carisa
  
Carisa Markasının Tasarım Vizyonu, içinde bulunduğu mekanlara ve sanatta ayrıcalık sağlayan bir moda ikonu, ürünlerimizin ana temaları estetik ve yaratıcılıktır. Carisa Tasarım Radyatörleri, yaşam tarzınızı geliştirirken size ve sevdiklerinize sıcak bir mutluluk sağlar. Carisa Tasarımcıları, hafızanızın ve bilinçaltınızın derin uçlarını keşfederek hem içeride hem de odalarınızı ısıtır, sonsuz alüminyum ve paslanmaz çelik tasarımlarıyla neredeyse tüm sanat eserlerinin üzerlerini örttüğü sonsuz çizimleriyle zihninizde derinden gizlenmiş vizyonları çatlatır..
  
Tüm çalışanlarımız, bilgi, uzmanlık ve estetiği birleştirerek bugün geleceğin radyatörlerini size sunmak için hayal güçlerini tam gaz çalışıyorlar. Büyük bir koordinasyon ve uyum içinde ürettiğimiz ürünlerimiz yurt içinde birçok tasarım ödülü almış ve dünya çapındaki fuarlarda büyük beğeni toplamış,
  
TAKLİT ETMİYORUZ, YENİLİK YAPIYORUZ!
  
Sanatın evrimini insan ruhuyla harmanlarken tüm normları ve heykelleri yıkıyoruz.
  
Tüm yeniliklerimiz ve tarzımızla sektörün takip etmesi için yeni standartlar belirliyoruz. Taklit etmiyoruz, yenilik yapıyoruz! Tasarımlarımızdaki estetik çekicilik ve özgürlük, Carisa Markasının kolektif bir ihtişamıdır. Ürünlerimiz sadece hayatınızı daha anlamlı kılmak içindir. Size mümkün olan en verimli ve estetik radyatörleri sunmak için arzularımızı ihtiyaçlarımızla kaynaştırıyoruz.
  
Olağanüstü radyatörlerimiz sadece estetik vizyonumuzun ve coşkumuzun bir sonucudur. Başarımız, sıcak karşılamalarınızla büyümeye devam ediyor. Estetik evrensellik vizyonumuzun büyüleyici çizgileri ile dünyanın dört bir yanındaki tüm Carisa severlere ultra lüks modeller sunmaya devam ediyoruz.

  • Gurur, öz saygı ve övünme 2- Algısal zevkler 3- Fiziksel sevgi, servete ve süslere duyulan tutku 4-Değişim tutkusu ve servete direnmeme dürtüsü. Moda doğrudan bu dördüncü müdürün ürünüdür ve Boudrillard, sanatın bu son iki ilkeden evrimleştiğini savunur. Karşılaştırıldığında lüks, sanatın yalnızca bir alt uyarıcısıdır ve sanat da bir lüks biçimidir. Sanat lüksten kaynaklanmaz, ancak sanat lüksün yaratılmasında önemli bir unsurdur.